top of page

O NÁS

Společnost iBiM s.r.o. vznikla tranformací původní společnosti ARCHPLAN spol. s r.o.. Přičemž její vlastnická struktura zůstala zachována. Původní činnost projekčního ateliéru byla utlumena a novým impulsem pro rozvoj aktivit se stal záměr prosazovat inovace do stavebnictví, zejména v oblasti jeho digitalizace a s tím souvisejícího zavádění metody informačního modelování staveb (BIM) v průběhu celého životnho cyklu.

Business Meeting
Conversation Between Colleagues
Informative Interview
Standing Meeting
Casual Business Meeting
Modern Work Space
Getting Coffee
Business Meeting
Businesswoman in white
Business Conference
Woman Smiling in Suit
Smiling Man in Suit
Man in Black Suit

TAYLOR QUILL

Associate Director

KRIS WARD

Senior Advisor

ALEX SMITH

Small Business Consultant

bottom of page